Zapraszamy do polubienia

nas na facebook'u! :)

image01

Naprawa cyfrowych

aparat├│w fotograficznych

image01

Serwis obiektyw├│w

do aparat├│w fotograficznych

image01

Czyszczenie

filtra matrycy

image01

RODO

Polityka prywatno┼Ťci 

Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument stanowi klauzul─Ö informacyjn─ů zgodnie z ustaw─ů z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1000), zgodnie z Rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z ustaw─ů o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO jest firma: Naprawa Aparatów Fotograficznych Arkadiusz Gara ┼Ťwiadcz─ůca us┼éugi pod adresem  ul. Hajducka 4, 41-500 Chorzów, NIP: 6271202115, REGON:273113439                   telefon: +48 602133776.

Prawo do kontroli, dost─Öpu, poprawiania i odst─ůpienia od przetwarzania danych

Ka┼╝da osoba, której dane osobowe s─ů przetwarzane przez administratora ma prawo dost─Öpu do tre┼Ťci swoich danych, prawo do ich sprostowania, usuni─Öcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofni─Öcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
Ka┼╝da osoba, która uzna, ┼╝e jej dane osobowe s─ů przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych.

Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w nast─Öpuj─ůcych celach:

Znaj─ůc Pa┼ästwa numer telefonu mo┼╝emy skonsultowa─ç zg┼éaszane uszkodzenie, uszczegó┼éowi─ç zakres jego wyst─Öpowania, umówi─ç termin odbioru. Otrzymany przez Pa┼ästwa adres zamieszkania/pobytu  pozwoli nam na odes┼éanie powierzonego do naprawy sprz─Ötu. 

W sytuacjach szczególnych zwi─ůzanych z bezpiecze┼ästwem u┼╝ytkowanych sprz─Ötów daje nam to mo┼╝liwo┼Ť─ç powiadomienia Pa┼ästwa o potencjalnych ryzykach, które nie by┼éy mo┼╝liwe do okre┼Ťlenia w chwili wykonywania naprawy. Posiadaj─ůc Pa┼ästwa dane kontaktowe mo┼╝emy zweryfikowa─ç  i oceni─ç jako┼Ť─ç wykonanej naprawy.

Aby proces naprawy by┼é mo┼╝liwy niezb─Ödne jest równie┼╝ udzielenie przez Pa┼ästwa zgody na uzyskanie przez nas uprawnie┼ä do ┼╝─ůdania przeniesienia danych.  Dotyczy to sytuacji zwi─ůzanych z przekazaniem Pa┼ästwa danych firmie kurierskiej, która dostarczy sprz─Öt po naprawie.

 

Podstaw─ů przetwarzania danych osobowych jest:
– art. 6 ust. 1  lit. b) RODO

– art. 6 ust. 1  lit. c) RODO 

Podanie przez klienta danych osobowych jest warunkiem do zawarcia umowy, której przedmiotem s─ů us┼éugi ┼Ťwiadczone przez administratora lub oferowane przez niego produkty.

Dane osobowe naszych klientów s─ů przechowywane w sposób zapewniaj─ůcy ich pe┼éne bezpiecze┼ästwo.

Do danych osobowych klientów ma dost─Öp jedynie administrator danych osobowych.

§5 Rodzaj przetwarzanych danych

Przed przyst─ůpieniem do wykonania us┼éug nale┼╝y poda─ç nam podstawowe dane niezb─Ödne do wykonania naszych us┼éug.

W ten sposób przekazujesz nam swoje dane osobowe, w tym imi─Ö i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo┼Ť─ç, kraj). W wypadku podmiotów gospodarczych przetwarzamy dodatkowo nazw─Ö firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) i REGON.
Dane te s─ů niezb─Ödne do wykonania zlecenia, odes┼éania sprz─Ötu jak te┼╝ kontaktu z klientem.

 Okres przechowywania danych osobowych

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres czasu zwi─ůzany z terminem obowi─ůzywania umowy, z której realizacj─ů zwi─ůzane jest przetwarzanie danych, a w razie zako┼äczenia realizacji umowy nie d┼éu┼╝ej ni┼╝:
– przez okres czasu w jakim osoba, której dane dotycz─ů mo┼╝e wykonywa─ç uprawnienia z tytu┼éu r─Ökojmi administratora za wady rzeczy sprzedanej lub gwarancji, chyba, ┼╝e d┼éu┼╝szy okres czasu przechowywania jest wymagany przez obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa
– przez okres 5 lat dla danych osobowych znajduj─ůcych si─Ö na dokumentach rozliczeniowych (faktury) zgodnie z ustaw─ů o rachunkowo┼Ťci
– do czasu cofni─Öcia zgody na przetwarzanie danych osobowych